Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług naszej Stacji Kontroli Pojazdów A, B, T o numerze SK/028/P.

Stacja kontroli pojazdów Katowicr

Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie marki Beissbarth i Bosch. Nasz wyszkolony personel sprawnie i szybko wykona dla Państwa usługi związane z badaniami technicznymi i sprawdzeniem podzespołów pojazdu. Służymy fachową poradą w dziedzinie motoryzacji.

Zakres badań technicznych jaki wykonujemy zawiera się w kategoriach A, B, T:

  • A – motocykle i motorowery
  • B – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów
  • T – ciągniki rolnicze.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach:

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 18:00
Sobota 8:00 – 13:00

Stacja Kontroli Pojazdów Katowice Szopienice

0.2 Opłata ewidencyjna CEPiK

Cena: 1 zł

1.1 Okresowe badanie techniczne: motocykl, ciągnik rolniczy

Cena: 62 zł

1.15 Okresowe badanie techniczne: pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

Cena: 63 zł

1.2 Okresowe badanie techniczne: samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.

Cena: 98 zł

1.22 Okresowe badanie techniczne: motorower

Cena: 50 zł

2.1 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: skuteczności i równomierności działania hamulców

Cena: 20 zł

2.10 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: wszystkich innych usterek łącznie

Cena: 20 zł

2.4 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

Cena: 14 zł

2.5 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów zawieszenia

Cena: 20 zł

2.6 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: toksyczności spalin

Cena: 14 zł

2.7 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: poziomu hałasu

Cena: 20 zł

2.8 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: geometrii kół jednej osi

Cena: 36 zł

2.9 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: działania amortyzatorów jednej osi

Cena: 14 zł

4.1 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)

Cena: 20 zł

4.2 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne).

Cena: 94 zł

4.3 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

Cena: 51 zł

5.1 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych

Cena: 20 zł

5.2 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

Cena: 94 zł

6.10 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Cena:94 zł

6.2 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

Cena: 42 zł

6.3 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

Cena:  50 zł

6.6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

Cena:48 zł

6.8 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: o którym mowa w art. 81 ust. 11pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Cena: 50 zł

6.9 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji / jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

Cena: 60 zł

6.9a Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska.

Cena: 94 zł

7.1 Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy

Cena: 35 zł

7.2 Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze

Cena: 21 zł

7.9 Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych.

Cena: 82 zł

*Ceny zawierają podatek VAT (nie dotyczy Opłaty ewidencyjnej CEPiK).

Ponadto oferujemy usługi:

  • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przed zakupem
  • sprawdzenie amortyzatorów na testerze
  • sprawdzenie skuteczności działania układu hamulcowego
  • sprawdzenie układu kierowniczego i zawieszenia
  • sprawdzenie zbieżności na płycie przejazdowej
  • sprawdzenie i regulacja świateł