Jak, kiedy, gdzie montować łańcuchy śnieżne?

 • Przed pierwszym skorzystaniem z łańcuchów należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi i użytkowania oraz zaleceniami producenta pojazdu oraz przećwiczyć ich montaż.
 • Należy zapoznać się z wymogami homologacyjnymi krajów, do których zamierzamy wyjechać. Każdy łańcuch jest oznaczony odpowiednimi kodami homologacji, np. włoska CUNA NC 178-01 ; austriacka ÖNORM V5117 ; niemiecki TÜV.
 • Obowiązkiem nabywcy jest sprawdzenie czy dany typ pojazdu może mieć zamontowane łańcuchy śniegowe. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w przypadku pojazdów o małej ilości miejsca przeznaczonej do montażu łańcucha jak i w przypadku pojazdów z napędem na 4 koła. W takich przypadkach instrukcja obsługi musi precyzyjnie określać, czy w danym pojeździe i przy zastosowanym rozmiarze opon montaż łańcuchów jest możliwy, jak również powinna określać, czy łańcuchy powinny być mocowane na 1 czy na obu osiach.
 • Łańcuchy montuje się na osi napędowej. W przypadku napędzanej osi tylnej zalecany jest również montaż łańcuchów na osi kierowanej, ale zawsze zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.
 • Podczas pierwszego montażu należy sprawdzić czy łańcuchy nie dotykają nadwozia i elementów zawieszenia pojazdu. Przy czym trzeba wziąć pod uwagę obciążenie pojazdu i pełny możliwy skręt.
 • Łańcuchy można montować tylko na rozmiary opon przeznaczone dla danego rozmiaru opony. Ciśnienie w oponach powinno posiadać wartości zalecane przez producenta pojazdu.
 • Montaż łańcuchów powinien odbywać się w wyznaczonych do tego miejscach na drodze, jeżeli takich miejsc brak wówczas powinno się to odbywać na nawierzchni płaskiej.
 • Łańcuchy należy montować odpowiednio wcześnie, a nie w momencie gdy pojazd utknął w zaspie, lub już się ślizga. Złamanie tej zasady może skutkować nieprawidłowym montażem łańcucha i w konsekwencji jego zniszczeniem.
 • Należy zawsze montować łańcuchy parami (wyjątek oś kierowana w ciężarówkach), w przeciwnym razie może dojść do wypadku lub uszkodzenia układu napędowego.
 • Po przejechaniu dystansu kilkudziesięciu metrów w przypadku łańcuchów nie wyposażonych w samo napinacz należy sprawdzić ich ułożenie i naciąg.
 • Z zamontowanymi łańcuchami śniegowymi należy poruszać się płynnie i spokojnie, bez niepotrzebnych poślizgów, gwałtownych przyspieszeń i zbędnego buksowania kołami. Sugerowana prędkość poruszania się pojazdem z zamontowanymi łańcuchami to maksymalnie 50 km/h.
 • Wykorzystując łańcuchy w czasie dłuższych przejazdów należy regularnie sprawdzać ich stan i naciąg (tylko dla łańcuchów bez samonapinacza).
 • Gdy tylko sytuacja na to pozwala łańcuchy powinny być niezwłocznie zdjęte z kół. Jazda po nieośnieżonych drogach jest zabroniona i prowadzi do szybkiego zużycia ogniw łańcucha.
 • W przypadku gdy na drodze po której się poruszamy, znajduje się koleina z odkrytą czarną nawierzchnią, w celu przedłużenia żywotności łańcuchów powinno się poruszać obok koleiny wykorzystując ośnieżoną części jezdni.
 • Przed ponownym użyciem łańcuchów należy przeprowadzić ich kontrolę, jeżeli ogniwa łańcucha są starte w stopniu większym niż 50% średnicy drutu to uważa się je za zużyte, a ich montaż może skutkować rozerwaniem łańcucha w trakcie jazdy.
 • Napraw łańcucha powinno dokonywać się tylko za pomocą oryginalnych i przeznaczonych do tego części zamiennych załaczonych przez producenta.
 • W samochodach wykorzystujących systemy kontroli trakcji i przeciwpoślizgowe w czasie użytkowania łańcuchów powinny one zostać odłączone – jeżeli istnieje taka możliwość, wyjątkiem są łańcuchy tekstylne gdzie kontrola trakcji powinna być aktywna.
 • Łańcuchy używane na nawierzchni pokrytej wyłącznie lodem nie dadzą lepszych efektów niż zastosowanie samych tylko opon zimowych (wyjątkiem są modele wyposażone w dodatkowe sekcje kolców kruszące lód i łańcuchy tekstylne).
 • Po zdemontowaniu łańcuchów należy je wyczyścić ze śniegu i wszelkich zanieczyszczeń. Po dojechaniu do celu łańcuchy powinny zostać solidnie umyte (wystarczy woda z mydłem) i wysuszone, zapakowane łańcuchy powinny być składowane w suchym miejscu.