Oznaczenia na boku opony:

Oznaczenia na boku opony:

1. Producent opony. Oznaczenie informujące, jaka firma jest producentem opony (w tym przypadku Dębica).

2. Nazwa bieżnika opony (model opony). Każdy producent (w tym przypadku Dębica) posiada unikalne nazwy bądź symbole, które wyróżniają oponę.

3. Rozmiar opony. W tym przypadku oznacza to:
195 – szerokość opony. Mierzona między bocznymi ścianami opony wyrażona w mm.
65 – profil opony. Oznacza stosunek wysokości boku opony do szerokości opony. Jest to wartość wyrażona w %. W tym przypadku wartość „65” oznacza 65 procent z 195 mm, czyli 126,75 mm.
R – oznaczenie opony radialnej. W przypadku niewystępowania tego symbolu w oznaczeniu rozmiaru opony oznacza oponę o budowie diagonalnej.
15 – średnica osadzenia opony na obręczy. Wartość wyrażona jest w calach. (1 cal = 2,54 cm).

Rozmiar opony

4. Indeks prędkości opony. Współczynnik, który opisuje maksymalną dopuszczalną dla danej opony prędkość. Indeks prędkości musi być zawsze dostosowany do zaleceń producenta. Ze względów bezpieczeństwa, nie wolno stosować opon z indeksem prędkości niższym niż homologowany przez producenta.
Czasem można zauważyć oznaczenie opony, np. 225/45ZR17 91W . W tym przypadku zamiast „R” w rozmiarze jest symbol „ZR” lub czasem „VR”?
Indeksy „ZR” lub „VR” oznaczają wkomponowane w rozmiar opony współczynniki prędkości, które mówią, że daną oponę można używać z pełnym dopuszczalnym obciążeniem do wskazanych prędkości:
VR – do 210 km/h,
ZR – do 240 km/h.
Przykład: 225/45ZR17 91W

W tym przypadku oznaczenie takie informuje, że tę oponę można użytkować z pełnym obciążeniem do prędkości 240 km/h, a jej prędkość maksymalna wynosi (W) 270 km/h.

Indeks prędkości opon letnich nie może być niższy niż maksymalna prędkość pojazdu – Kodeks Drogowy (nie oznacza to, że należy przestrzegać indeksu prędkości z oryginalnego wyposażenia, który często jest dużo wyższy od maksymalnej prędkości pojazdu określonej w instrukcji obsługi lub katalogu).
W przypadku opon zimowych DYREKTYWA RADY 92/23/EWG oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm. z 20.10.2007 dla opon śniegowych oznaczonych M+S dopuszcza się niespełnienie dostosowania do maksymalnej prędkości pojazdu, pod warunkiem, że są one dostosowane co najmniej do prędkości równej 160 km/h, a w pojeździe umieszczono nalepkę ostrzegawczą o maksymalnej prędkości tych opon tak, aby była ona widoczna oraz czytelna dla kierowcy. Za umieszczenie nalepki w samochodzie odpowiada serwis montujący ogumienie.

Lista indeksów prędkości wraz z odpowiadającymi im prędkościami w kilometrach na godzinę.

5. Indeks nośności opony. Współczynnik, który określa maksymalne dopuszczalne obciążenie dla jednej opony przy maksymalnej dopuszczalnej dla danej opony prędkości. Gdy opona ma indeks nośności 95 oznacza to, że maksymalne obciążenie na jedną oponę nie możne przekroczyć 690 kg. Mnożąc tę wartość przez ilość opon w samochodzie uzyskujemy wartość nieznacznie większą (nie może być mniejsza) niż dopuszczalna masa całkowita pojazdu z pełnym obciążeniem – oznaczona w komórce F1 dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Typ konstrukcji
6. Oznaczenie opony radialnej (RADIAL). Oznaczenie opony bezdętkowej (TUBELESS).
RADIAL – oznaczenie opony radialnej (promieniowej). W oponie radialnej osnowa ułożona jest promieniowo (radialnie – stąd nazwa), czyli pod kątem 90°. Dla jej wzmocnienia stosuje się warstwy opasania. Takie ułożenie osnowy powoduje większą elastyczność boku opony, a warstwy opasania zapewniają usztywnienie bieżnika, co odpowiednio poprawia zachowanie się podczas jazdy po łuku i zwiększa powierzchnię styku opony z nawierzchnią.
Stosuje się też opony DIAGONALNE. W oponie diagonalnej cała osnowa opony składa się kilku warstw tkanin ułożonych na przemian, w dwóch kierunkach, pod różnym kątem, lecz zawsze mniejszym niż 90°. Liczba warstw zależy od wielkości i obciążenia na jakie projektowano oponę. Konstrukcja ta pozwala na rezygnację z zastosowania opasania, lecz go nie wyklucza. Opona diagonalna z opasaniem nazywana jest oponą opasaną. Obecnie stosowane w oponach przemysłowych.
TUBELESS (TL) – oznacza oponę bezdętkową. W przypadku oznaczenia TUBE TYPE (TT) mamy do czynienia z oponą, której konstrukcja wymusza stosowanie dętki.

7. Oznaczenie strony montażu opony na pojeździe, na feldze. Stosowane w przypadku opon o asymetrycznym kształcie bieżnika. W tym przypadku oznaczenie „OUTSIDE” (czasem stosuje się oznaczenia: EXTERIOR; SIDE FACING OUTWARDS; MOUNT THIS OUT SIDE; AUSENSEITE) oznacza, że oponę należy zamontować napisem na zewnątrz pojazdu. Od wewnętrznej strony będzie wtedy oznaczenie „INSIDE” (czasem oznaczone: INTERIOR, SIDE FACING INWARDS).
Innymi oznaczeniami jakie można spotkać, to w przypadku opon kierunkowych: „ROTATION” wraz ze strzałką kierunkową – informuje, w którą stronę ma się kręcić opona podczas jazdy do przodu.
Kolejnym oznaczeniem opon to opony na lewą i prawą stronę samochodu. Mają wtedy oznaczenia odpowiednio „LEFT” lub „RIGHT”. Stosowane są w samochodach sportowych o wysokich osiągach. Czasami można też spotkać oznaczenia informujące, czy opona ma być zastosowana z przodu „FRONT” lub z tyłu „REAR” – również stosowane w samochodach super sportowych.

8. Numer homologacji. „DOT” oznacza, że opona spełnia wszystkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa ustanowione przez amerykański departament transportu (DOT). Obok tego kodu jest podany numer seryjny lub identyfikacyjny opony liczący maksymalnie 12 cyfr i liter.

9. Data produkcji opony znajduje się na końcu kodu DOT w postaci czterech cyfr. Dwie pierwsze oznaczają tydzień produkcji opony, dwie kolejne rok (w tym przypadku jest to 42 tydzień 2010 roku).

System Run Flat (RSC – Run-Flat System Component)– opony umożliwiające jazdę samochodu bez ciśnienia powietrza. Poniżej oznaczenia tych opon stosowane przez producentów ogumienia:

RFT (Run Flat Tire) – Bridgestone,
RunOnFlat lub ROF lub DSST lub EMT (Extended Mobility Technology) – Goodyear,
ZP (Zero Pressure) – Michelin,
DSST (Dunlop Self-Supporting Technology) – Dunlop,
RFT (Run Flat Tire) – Firestone,
Run Flat Technology lub Self-Supporting Run Flat lub R-F – Pirelli,
SSR (Self Supporting Runflat) – Continental.

System SEAL (CS) – system samouszczelniającej się opony. Stosowany przez Continentala.

Poniższe oznaczenia dotyczą homologacji opon dla konkretnych producentów samochodów i modeli. Są to opony znajdujące się na oryginalnym wyposażeniu danego samochodu i specjalnie pod niego zaprojektowane (OE – Original Equipment). Tego rodzaju opony mogą nieznacznie odbiegać od swoich niehomologowanych pod dany model odpowiedników. Nie można stosować na jednej osi opony homologowanej i niehomologowanej. W większości przypadków nie ma przeciwwskazań aby opony homologowane np. do BMW założyć np. w Toyocie.

* – homologacja BMW, Mini. W przypadku uszkodzenia, dopuszczalny jest montaż opon bez tego symbolu. Opony z tą homologacją można stosować w innych samochodach bez ograniczeń.
* BMW M (M3) – homologacja BMW Motorsport M3, Z4M, M5, M6. Nie zaleca się montażu opon bez tego oznaczenia. Dopuszczalny montaż w samochodach innych marek.
B – homologacja Volkswagen.
C1 – homologacja dla Chrysler (Dodge) Viper.
DC – homologacja Daimler Chrysler.
F0 – homologacja Ford.
H0 – homologacja Honda.
J – homologacja Jaguar.
K1 – homologacja Ferrari. W przypadku przebicia, nie rekomenduje się montażu opon bez tego oznaczenia. Nierekomendowany montaż takich opon w samochodach innych marek.
M0 – homologacja Mercedes. Możliwy montaż również opon bez tego symbolu. Dopuszczalny montaż w samochodach innych producentów, ale tylko parami. MO1 – homologacja Mercedes AMG. Nie rekomenduje się montażu opon bez tego oznaczenia. Warunkowo dopuszczalny montaż takich opon w samochodach innych marek.
N0, N1, N2, N… – homologacja Porsche. W przypadku przebicia, nie rekomenduje się montażu opon bez tego oznaczenia. Nierekomendowany montaż takich opon w samochodach innych marek.
R01 – homologacja Audi Quattro (RS6, RS4,R8…). Nie rekomenduje się montażu opon bez tego oznaczenia. Warunkowo dopuszczalny montaż takich opon w samochodach innych marek.
R1 – specyficzny bieżnik CXKA; ta pojedyncza opona jest homologowana na Audi.
T0 – homologacja Toyota.

Kolorowe paski na bieżniku – nie mają znaczenia dla klienta użytkującego oponę. Są to oznaczenia techniczne mające znaczenie z punktu widzenia producenta i konfekcjonowania mieszanek opon w fazie produkcji.
Kolorowe kropki na boku opony – techniczne oznaczenie producenta. Powstające z reguły w ramach współpracy producenta opon z producentem pojazdów i złożonym przez niego zamówieniem na opony. Opony oznaczone kropkami są produktami przeznaczonymi z reguły na tzw. „pierwszy montaż”. Przy współpracy z producentem felg oznacza się w ten sposób na oponie najlżejszy lub najcięższy punkt opony. Urządzenia automatycznie montujące opony na felgi odczytują kropkę aby najdogodniej umieścić oponę na obręczy. Z punktu widzenia serwisanta montującego opony i użytkownika umiejscowienie kropki nie ma znaczenia. Opona bez kropki jest identycznym produktem, jak taka sama opona z kropką.

Inne oznaczenia, jakie możemy spotkać w opisie na boku opony:

BasePen – elektrostatyczne uziemienie opony. W oponie znajduje się mieszanka odprowadzająca ładunki elektryczne podczas kontaktu z podłożem.
BLT – czarne, wypukłe litery.
BSW –czarne napisy na boku.
COLD – informuje, iż ciśnienie w ogumieniu należy sprawdzać na zimnych oponach.
ECE, e, E – homologacja Europejska – skrót od nazwy Economic Commision of Europe. Wskazuje, że dana opona ma zgodę na użytkowanie jej na terenie Unii Europejskiej.
G1 – informuje o istnieniu w oponie czujnika kontroli ciśnienia.
G3 – bieżnik opony z trzema rowkami (Continental).
G4 – bieżnik opony z czterema rowkami (Continental).
JLB – bezkońcowe opasanie nylonowe.
LI – wskaźnik maksymalnej nośności.
LLR – wskaźnik niskiego oporu toczenia.
LT – stosowane w USA oznaczenie informująca, że opona jest przeznaczona do samochodów z napędem 4×4 oraz lekkich ciężarówek. Znajduje się przed rozmiarem opony.
M+S – (Mud and Snow) opony o błotno-śniegowej rzeźbie bieżnika, stosowany przy oznaczaniu opon zimowych, całorocznych, a także letnich. Nie jest to oznaczenie opony zimowej (opony zimowe oznacza się skrótem 3PMSF i symbolem płatka śniegu na tle 3 szczytów górskich).
Max Inflation – maksymalna wysokość ciśnienia jaka może być zastosowana w danej oponie. Należy utrzymywać ciśnienie zgodnie z danymi producenta pojazdu.
MAX – informuje o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu w oponie.
MFS – (Maximum Flange Shield) – rant ochronny felgi. Dodatkowy nadlewek opony, który zapobiega uszkodzeniom felg. Inne oznaczenia jakie można spotkać związane z rantem ochronnym to: RFP (Rim Fringe Protector), FP (Fringe Protector), FR (Felgen Ripen), RIM PROTECTOR.
OWL – białe litery na oponie.
P – stosowane w USA przed rozmiarem opony. Informuje, że dany produkt przeznaczony jest dla pojazdów osobowych.
PAX – opona ze stabilnym pierścieniem wewnątrz umożliwiająca jazdę bez powietrza. Przymocowana mechanicznie do obręczy (Michelin).
PSP-Beta – informuje, że opona posiada konstrukcję, która charakteryzuje się zakładkami rozmieszczonymi w ten sposób by redukowały natężenie hałasu.
RBL – litery wklęsłe w kolorze czarnym.
REAR – opona dedykowana na oś tylną (Continental).
RETREAD – opona bieżnikowana.
RWL – wypukłe litery w kolorze białym.
SI – wskaźnik maksymalnej prędkości użytkowania.
TL – opona bezdętkowa.
TT – opona dętkowa.
TWI – (Treadwear Indicator) – wskaźnik zużycia bieżnika. Znajduje się on na linii obwodowej opony w 6 miejscach. Wskazuje on na minimalną, dopuszczalną przez przepisy wysokość bieżnika opon (1,6 mm). W przypadku opon zimowych jest dodatkowo umieszczany wskaźnik oznaczony małą śnieżynką, który ostrzega o minimalnej wysokości bieżnika opon zimowych (4 mm). Wartość ta nie jest wartością wymaganą przepisami w naszym kraju, jednakże jest to minimalna wysokość bieżnika opon zimowych nadająca się do bezpiecznej eksploatacji.
ULW – opona posiada konstrukcję, w której użyto aramidowych kordów.
XL lub EXTRA LOAD – oznaczenie opon wzmacnianych. Oznacza oponę o zwiększonej ładowności w stosunku do standardowego – z reguły stosowane w samochodach typu VAN, SUV i niektórych kombi. Inne oznaczenia jakie można spotkać to: RF, EXL, RFD, REF, REINF .
3PMSF (symbol płatka śniegu na tle trzech szczytów górskich) – oznaczenie opon zimowych. Opona posiadająca to oznaczenie przeszła testy hamowania i trakcji na śniegu.