Układ kierowniczy jest jednym z najważniejszych układów w samochodzie. To od niego zależy precyzja prowadzenia i bezpieczeństwo jazdy. Dlatego ważne jest prawidłowe ustawienie geometrii wszystkich kół w pojeździe. Przeprowadzenie niniejszej operacji poprawnie jest możliwe tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu, którym dysponujemy w serwisie BOMA. Nasze stanowisko wyposażone jest w najnowocześniejsze urządzenie do ustawiania geometrii pracujące w technologii 3D. Dzięki temu ustawienie geometrii odbywa się szybko i precyzyjnie.

Geometria 3D  Geometria Hunter
Geometria zawieszenia to zestaw parametrów, który definiuje położenie oraz ruch koła podczas jazdy. Prawidłowa geometria decyduje o stabilności i kierowalności samochodu w trakcie ruchu.

geometria 3d

Poprawność parametrów pracy układu jezdnego należy weryfikować:

• po każdej naprawie układu zawieszenia,

• po każdej naprawie układu kierowniczego,

• po przejechaniu 20-30 tyś. km (ze względu na zmianę charakterystyki sprężyn i amortyzatorów),

• po każdej zmianie pozycji koła kierowniczego (krzywo ustawiona kierownica przy jeździe na wprost),

• gdy opony piszczą w zakrętach niezależnie od prędkości jazdy,

• gdy kierownica ucieka podczas gwałtownego przyspieszania lub hamowania,

• gdy bieżnik opon zużywa się nierównomiernie.

geometria zawieszenia

Parametry podlegające weryfikacji podczas procesu ustawiania geometrii pojazdu:

• kąty pochylenia kół tylnych ,

• zbieżność kół tylnych,

• odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii ,

• kąty wyprzedzenia osi sworzni zwrotnic,

• kąty pochylenia kół przednich,

• kąty pochylenia osi sworzni zwrotnic,

• zbieżność kół przednich,

• przesunięcie kół osi przedniej,

• nierównoległość osi kół,

• różnica kątów skrętu kół,

• śladowość kół.

Dane regulacyjne, którymi dysponujemy pozwalają nam ustawić poprawnie geometrię w pojazdach europejskich produkowanych od 1972 do chwili obecnej, we wszystkich markach azjatyckich dostępnych w Europie oraz w sporej grupie aut amerykańskich nie dystrybuowanych oficjalnymi kanałami na nasz kontynent.

Szereg rozwiązań stosowanych w programie jest opatentowanych przez producenta, co dodatkowo wyróżnia stosowane w naszym serwisie urządzenie na tle innych.

Funkcjami charakterystycznymi stosowanego w serwisie BOMA urządzenia są:

WINTOE – regulacja zbieżności osi przedniej bazująca na prawidłowym ustawieniu koła kierownicy,

CAMM – procedura regulacji kąta PK i WSZ wyliczająca optymalne położenie regulowanego sworznia lub grubość instalowanej podkładki,

SHIMMSELECT – regulacja kąta PK i zbieżności osi tylnej z wykorzystaniem specjalnych podkładek,

EXPRESS ALIGN – procedura porządkująca czynności w trakcie regulacji kątów, pomijając wartości znajdujące się w granicach tolerancji optymalnie organizuje procedurę z uwzględnieniem wszelkich wymogów technologicznych,

FASTER CASTER – szybka procedura pomiaru kątów WSZ, PSZ, PK realizowana przy niewielkim skręcie kół,

WHEEL OFF – procedura umożliwiająca regulację kątów PK i WSZ przy zdemontowanych kołach pojazdu,

LIVE RIDE HEIGHT – automatyczny pomiar prześwitu poziomego i pionowego z wykorzystaniem dodatkowych tarcz mocowanych do krawędzi nadwozia,

SBDA – pomiar i prezentacja wzajemnego położenia poziomego i przestrzennego płaszczyzn: osi obrotu czterech kół i nadwozia,

SYMMETRY ANGLE MEASUREMENTS – pomiar położenia osi w pojeździe prezentowany graficznie z możliwością zamiany miary kątowej wyników na metryczną.

Kamery HawkEye dzięki wielowymiarowemu układowi odniesienia zapewniają szybki i dokładny pomiar geometrii.

Użytkownik ma do wyboru dwa tryby pomiaru:

  • Tradycyjny – w którym punktem odniesienia są platformy dźwignika.
  • Płynny – w którym punktem odniesienia są tarcze głowic.

Cztery kamery wysokiej rozdzielczości mierzą w sposób ciągły pozycje tarcz i ich orientację w przestrzeni.

Szybka kompensacja z przetaczaniem umożliwia wykonywanie większej liczby pomiarów w ciągu dnia pracy. Eliminuje ona osobną kompensację każdego koła.

Urządzenie obsługuje samochody osobowe i dostawcze (do 3.5 t) o średnicach kół w zakresie 10 – 24.5 cali.