Indeks nośności opony. Współczynnik, który określa maksymalne dopuszczalne obciążenie dla jednej opony przy maksymalnej dopuszczalnej dla danej opony prędkości.

Gdy opona ma indeks nośności 95 oznacza to, że maksymalne obciążenie na jedną oponę nie możne przekroczyć 690 kg.

Mnożąc tę wartość przez ilość opon w samochodzie uzyskujemy wartość nieznacznie większą (nie może być mniejsza) niż dopuszczalna masa całkowita pojazdu z pełnym obciążeniem – oznaczona w komórce F1 dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Tabela nośności