Indeks prędkości (SI – speed index).
Oznaczenie to znajduje się za ciągiem znaków oznaczających rozmiar opony (np. 205/55R16). Zalecany indeks prędkości do opon danego pojazdu zawsze podawany jest przez producenta pojazdu. Zabronione jest stosowanie opon z niższym indeksem prędkości niż zalecane przez producenta.

Indeks prędkości wskazuje maksymalną prędkość nominalną opony. Litera H oznacza, że maksymalna prędkość eksploatacyjna opony to 210 km/h. Wartość ta odnosi się tylko do wytrzymałości opony, a nie jest zaleceniem wbrew prawnie dozwolonym limitom prędkości. Podczas jazdy zawsze należy przestrzegać przepisowych limitów prędkości.

Tabela indeksów prędkości
Indeks prędkości opony. Współczynnik, który opisuje maksymalną dopuszczalną dla danej opony prędkość. Indeks prędkości musi być zawsze dostosowany do zaleceń producenta. Ze względów bezpieczeństwa, nie wolno stosować opon z indeksem prędkości niższym niż homologowany przez producenta.
Czasem można zauważyć oznaczenie opony, np. 225/45ZR17 91W . W tym przypadku zamiast „R” w rozmiarze jest symbol „ZR” lub czasem „VR”?

Indeksy „ZR” lub „VR” oznaczają wkomponowane w rozmiar opony współczynniki prędkości, które mówią, że daną oponę można używać z pełnym dopuszczalnym obciążeniem do wskazanych prędkości:

VR – do 210 km/h,
ZR – do 240 km/h.
Przykład: 225/45ZR17 91W

W tym przypadku oznaczenie takie informuje, że tę oponę można użytkować z pełnym obciążeniem do prędkości 240 km/h, a jej prędkość maksymalna wynosi (W) 270 km/h.

Indeks prędkości opon letnich nie może być niższy niż maksymalna prędkość pojazdu – Kodeks Drogowy (nie oznacza to, że należy przestrzegać indeksu prędkości z oryginalnego wyposażenia, który często jest dużo wyższy od maksymalnej prędkości pojazdu określonej w instrukcji obsługi lub katalogu).

W przypadku opon zimowych DYREKTYWA RADY 92/23/EWG oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm. z 20.10.2007 dla opon śniegowych oznaczonych M+S dopuszcza się niespełnienie dostosowania do maksymalnej prędkości pojazdu, pod warunkiem, że są one dostosowane co najmniej do prędkości równej 160 km/h, a w pojeździe umieszczono nalepkę ostrzegawczą o maksymalnej prędkości tych opon tak, aby była ona widoczna oraz czytelna dla kierowcy. Za umieszczenie nalepki w samochodzie odpowiada serwis montujący ogumienie.