fundusze

W związku z ubieganiem się przez firmę Bogdan Nowak BOMA o dofinansowanie projektu w ramach działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwracam się z prośbą o złożenie oferty w odpowiedzi na przedstawione zapytanie ofertowe. Szczegóły znajdują się w załączniku.
Serdecznie zapraszam do składania ofert.

Zapytanie ofertowe – BOMA

 

Informacja do zapytania ofertowego z dnia 21.12.2016

Zaktualizowany załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (aktualizacja oznaczona kolorem czerwonym)

 

Zapytanie ofertowe – BOMA – rozstrzygnięcie.